i-Bank Simple Pay Spot


i-bank Simple Pay Spot

Μία ισχυρή συμμαχία της RBS με την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot», μέσω της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα, τους λογαριασμούς τους σε ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία κ.ά., καθώς και να προμηθεύονται άυλα προϊόντα, όπως χρόνο καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η εκτέλεση των συναλλαγών γίνεται με την καταβολή μετρητών, και ισόποση χρέωση του ειδικού λογαριασμού που θα τηρεί το κατάστημα λιανικής στην Εθνική Τράπεζα ή με τη χρήση της τραπεζικής κάρτας του καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, το κατάστημα λειτουργεί παράλληλα και ως «Σημείο Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot».

Η RBS ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σχεδιασμού και διάθεσης ταμειακών συστημάτων, διαμόρφωσε σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα μια σειρά εξελιγμένων Συστημάτων Ταμείου (κατασκευασμένων από την MAT Technology Α.Ε.), τα οποία συνδεόμενα με ασφαλή τρόπο με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, προσφέρουν προς τους καταναλωτές, όλες τις πιο πάνω δυνατότητες της υπηρεσίας «i-bank Simple Pay Spot», στα επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.

Τα επιχειρηματικά οφέλη για το “Σημείο Πληρωμής” από την ένταξή του στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot»

Αύξηση επισκεψιμότητας, διεύρυνση εργασιών και νέα έσοδα

Η καθημερινή πελατεία αυξάνεται και δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων, χωρίς επενδύσεις σε αποθέματα και χρηματοοικονομικά κόστη.

Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και κύρος

Η σηματοδότηση του καταστήματος ως εγκεκριμένου σημείου «i-bank Simple Pay Spot», του παρέχει κύρος και αναγνωρισιμότητα και το διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, το κατάστημα απολαμβάνει ιδιαίτερης προβολής, τόσο μέσα από τις τακτικές διαφημιστικές καμπάνιες της Εθνικής Τράπεζας για το δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot», όσο και μέσα από την ένταξή του σε ειδική ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα «Σημεία Πληρωμής».

Ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ

Η Εθνική Τράπεζα, με την αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ που διαθέτει για σύναψη συμφωνιών με οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, θα επεκτείνει διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληρωμών, εξασφαλίζοντας το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στο «i-bank Simple Pay Spot». Έτσι το Σημείο Πληρωμής, χωρίς κόστος ή προσπάθεια, εξασφαλίζει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες προς διάθεση στους καταναλωτές.

Γιατί να προτιμήσει ένα κατάστημα την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot» της Εθνικής Τράπεζας από άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες;

Έκδοση νόμιμων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης και τιμολογίων, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Πλήρης διαχείριση λειτουργιών ταμείου (μετασχηματισμοί παραστατικών, πολλαπλοί τρόποι πληρωμής, χειριστές – βάρδιες, πώληση με barcode scanner, ακυρώσεις – επιστροφές κ.λπ.),

Εμπορική και οικονομική διαχείριση της επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, οικονομικές δοσοληψίες κ.λπ.)

Πολιτικές loyalty (πόντοι, κουπόνια, προσφορές κ.λπ.).

Παράλληλα, με τη χρήση της cloud υπηρεσίαςLink4all εξυπηρετεί:

 • Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Υπηρεσίες αυτόματης ενημέρωσης “Λογιστή”
 • Απομακρυσμένο έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του ταμειακού συστήματος
 • Αναφορές – Στατιστικά.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κάθε επιχείρηση-μέλος του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» αποτελεί μέλος μιας ισχυρής κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα δημιουργεί, αναπτύσσει και διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες. Αναδεικνύεται έτσι σε ένα στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών συναλλαγών της περιοχής του, καθώς:

 • Η ανάπτυξη των «Σημείων Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσμιακά κριτήρια εξυπηρετούμενων νοικοκυριών και γεωγραφικής θέσης, διασφαλίζοντας έτσι σημαντική δυνητική πελατεία για κάθε σημείο.
 • Κάθε «Σημείο Πληρωμής» εφοδιάζεται με κάρτα της Εθνικής Τράπεζας για να καταθέτει μετρητά, εκτός φακέλου, στα περισσότερα από 700 κατανεμημένα ανά την Ελλάδα ειδικά ATM της Τράπεζας. Τα χρήματα καταμετρώνται αυτόματα και πιστώνουν άμεσα τον συνδεδεμένο λογαριασμό.
 • Η απόδειξη πληρωμής προς τον πελάτη εκδίδεται, μέσω του ταμειακού συστήματος, από την Εθνική Τράπεζα.
 • Κάθε «Σημείο Πληρωμής» έχει τον απόλυτο έλεγχο και την ιδιοκτησία του εξοπλισμού, καθώς και την εγγύηση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η συνέχιση της λειτουργίας του κάθε καταστήματος λιανικής ως «Σημείου Πληρωμής» του δικτύου «i-bank Simple Pay Spot» εξαρτάται αποκλειστικά
  και μόνο από την επιλογή του ίδιου του επαγγελματία.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η διαδικασία ένταξης της επιχείρησης στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» είναι γρήγορη, απλή και διεκπεραιώνεται μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της RBS.

Η επιχείρηση:

 • Ενημερώνεται, συναλλάσσεται, εκπαιδεύεται και ολοκληρώνει τη διαδικασία ένταξής της στο δίκτυο «i-bank Simple Pay Spot» μέσω ανθρώπων που γνωρίζει και έως σήμερα την υποστηρίζουν στο ταμειακό της σύστημα.
 • Σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου προβλήματος, απευθύνεται και λαμβάνει άμεση υποστήριξη από τους έως σήμερα συνεργάτες της.
 • Τέλος, οι κατά τόπους συνεργάτες της RBS αναλαμβάνουν να εφοδιάσουν κάθε σημείο
 • «i-bank Simple Pay Spot» με ευδιάκριτη σήμανση, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Ποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές πληρωμών είναι διαθέσιμες σήμερα μέσα από την υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot» και ποια συστήματα ταμείου RBS τις υποστηρίζουν;

Η υπηρεσία «i-bank Simple Pay Spot» εξυπηρετεί σήμερα

Την πληρωμή λογαριασμών για τις ακόλουθες επιχειρήσεις και οργανισμούς:

Την πώληση άυλων καρτών κινητής τηλεφωνίας των εταιρειών:

Η Εθνική Τράπεζα θα εμπλουτίζει την υπηρεσία με νέες πληρωμές, ώστε τα Σημεία Πληρωμής «i-bank Simple Pay Spot» να είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών.

 

Elio PoSS Mη σας ξεγελά το μέγεθός του... θα εκπλαγείτε! Πλήρες πληροφοριακό σύστημα λιανικών πωλήσεων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »